150YZJ

  • Energy saving slurry pump150YZJ

    משאבת slurry חסכון באנרגיה 150YZJ

    מאפיינים טכניים ויישומים עיקריים: משאבת סוג YZJ היא שלב יחיד, יניקה אחת, שלוחה אופקית צנטריפוגלית. המשאבה מאמצת את תיאוריית הזרימה הדו-פאזית המתקדמת הבינלאומית הנוזלית המוצקה, על פי העיקרון של תכנון הפסד מינימלי, הגיאומטריה של השחזה הנושאת בקו אחד עם מצב הזרימה הבינונית, כדי להפחית את זרם האדין ואת ההשפעה הנגרמת על ידי ההידראולי המקומי. הפסד ולאורך הפסד צ'נג שואילי, ובכך להפחית את שחיקת טבעת הנושא, שיפר את ההי ...